Kilka najbardziej rozwojowych zajęć dodatkowych w żłobkach

Grupa dzieciZabawa to nie tylko miłe spędzanie czasu, ale również świetny sposób na zdobycie nowych umiejętności, poznawanie świata i tworzenie pierwszych relacji z rówieśnikami. Dobrym miejscem na prowadzenie rozwijających aktywności jest żłobek. Jakie zajęcia rozwojowe warto wykorzystać?

Jakie zajęcia rozwijają dziecko?

Zabawy rozwojowe organizowane w żłobkach często przyjmują formę zajęć dodatkowych. Oznacza to, że o tym, czy maluch uczęszcza na nie, czy nie, decydują rodzice. Na pewno warto jednak skorzystać z takiej opcji. Metoda ta jest szczególnie skuteczna, gdy zajęcia prowadzone są w małych grupach, mają jasno określany cel i są kierowane przez odpowiednio przygotowaną osobę.

Dobrze zaplanowane zajęcia dodatkowe powinny przybierać formę zabawy. Dzieci nie mogą czuć się zestresowane lub sfrustrowane. Przeciwnie: warto wykorzystać ich naturalną ciekawość, twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię.

Rozwijające zajęcia w żłobku – nasza oferta

Nasz żłobek to miejsce, w którym działamy na bazie wieloletniej wiedzy i doświadczenia. Zabawy, które organizujemy, uczą i bawią – żłobek Zielonka

Niektóre z naszych propozycji to:

  • zajęcia teatralne, w tym teatrzyki kukiełkowe, pacynkowe opowieści,
  • zajęcia rytmiczno-muzykalne, które rozwijają poczucie rytmu i polegają na wspólnym śpiewaniu, tańcu i swobodnej ekspresji, 
  • multisensoryka, czyli pobudzanie wszystkich zmysłów poprzez aktywne zabawy,
  • zajęcia logopedyczne wspomagające prawidłowy rozwój mowy,
  • wprowadzenie do dziecięcej matematyki, czyli dopasowane do wieku dzieci zabawy stymulujące rozwój umysłowy: kształtujące orientację przestrzenną, umiejętności przeliczania, dokładania, klasyfikowania, porównywania, dopasowywania,
  • zajęcia językowe polegająca na rozmowach, nauce piosenek i wierszyków.