Zajęcia dla dzieci w wieku żłobkowym – Meryland w Ząbkach

W Meryland prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku żłobkowym. Naszym głównym zadaniem jest wspierać prawidłowy rozwój dziecka, uwzględniając etap rozwoju i indywidualne tempo pracy każdego z wychowanków, a także ich zainteresowania oraz potrzeby. Meryland to przytulne miejsce, gdzie maluchy maja możliwość poznawania nowych rzeczy i rozwijania swoich pasji. Każdemu dziecku zapewniamy troskliwą opiekę sprawowaną przez doświadczonych i uwielbiających dzieci opiekunów. Oferujemy szeroki zakres zajęć m.in. ruchowych, językowych, teatralnych, logopedycznych i poznawczych. Jako pierwszy żłobek w Ząbkach, wprowadziliśmy do oferty Gordonki, czyli zajęcia muzyczne dla najmłodszych oparte na nowatorskiej metodzie stworzonej przez Edwina Gordona.

Uczymy podstaw samodzielności

Czy małe dziecko powinno się uczyć samodzielności już w żłobku? Tak. W Meryland stopniowo uczymy naszych podopiecznych samodzielności. Codziennie stwarzamy dzieciom sytuacje, w których mają możliwość doskonalić nowo nabyte czynności pomagające w ich usamodzielnieniu np. zakładanie bucików, posługiwanie się sztućcami, ubieranie się, korzystanie z toalety, mycie rączek i ząbków, sprzątanie pod zabawie itd. Uczymy ich również podstawowych zasad funkcjonowania w grupie, poprawnego wysławiania się, nawiązywania znajomości, współczucia i empatii w stosunku do innych, a także dzielenia się np. zabawkami.

Nauka i zabawa w gronie rówieśników

Wszystkie zajęcia w Meryland prowadzone są w myśl zasady nauka poprzez wspólną zabawę. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposób na zachęcenie maluchów do nauki, a także utrzymanie ich ciekawości i skupienia. Dzieci uczestniczą w zajęciach w niewielkich grupkach rówieśników, dostosowanych do ich stopnia rozwoju, potrzeb i zainteresowań. Dzięki temu opiekunowie mogą poświęcić im więcej uwagi podczas wspólnych aktywności i uważniej obserwować ich postępy. Czas zabawy jest okazją zdobywania nowych umiejętności. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania, uczą się wypełniania różnych ról społecznych, ale też wyrabiają swój charakter i pod czujnym okiem opiekuna kształtują pozytywne postawy wobec rówieśników.

Program dydaktyczny wspierający prawidłowy rozwój dzieci

W rozwoju każdego dziecka najważniejsze jest pierwsze 5 lat jego życia. To wtedy poznaje ono świat, nabiera odpowiednich postaw społeczny, kształtuje swoją osobowość, odkrywa świat i swoje talenty. Dlatego w Meryland oferujemy różnorodne zajęcia, wspierające rozwój, kreatywność oraz ciekawość otaczającego świata. Biorąc pod uwagę możliwości percepcji i koncentracji dzieci, pamiętając o okresach sensytywnych przypadających w wieku żłobkowym w planie dydaktycznym nie mogło zatem zabraknąć m.in. nauki języka angielskiego, zajęć sensorycznych, muzycznych, artystycznych, tanecznych i teatralnych. Tak szeroka oferta zajęć daje możliwość dopasowania programu dydaktycznego do naturalnych zdolności dziecka, jego zainteresowań, potrzeb i rozwoju.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego żłobka.

Gordonki oraz zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Gordonki oraz zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, które rozwijają poczucie rytmu i umiejętności muzyczne. Poprzez wspólne śpiewanie, swobodną ekspresję ruchową i tańce z pokazywaniem, rozwijamy koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową maluchów, pobudzamy ich wyobraźnię i wrażliwość.

Smyko - Multisensoryka

Smyko – Multisensoryka to wielozmysłowe stymulowanie i pobudzanie zmysłów: wzroku, smaku, węchu i dotyku. Poprzez przelewanie, przesypywanie, babranie, kołysanie, bujanie, kręcenie się, zabawy przedmiotami z różną fakturą, poznawanie i tworzenie dźwięków, wspomagamy tworzenie powiązań pomiędzy neuronami w mózgu.

Gimnastyka smyka

Gimnastyka smyka – ruchowe różnorodne ćwiczenia ruchowe rozwijające motorykę dzieci oraz zmysł czucia głębokiego (propriocepcji) np. ćwiczenia rozciągające i równoważne, przekraczanie linii środka. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem zabawek i elementów wyposażenia sal dydaktycznych oraz zewnętrznego placu zabaw.

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne - Małe formy teatralne dla małych widzów-teatrzyki kukiełkowe, pacynkowe opowieści pobudzające wyobraźnię, przybliżające klasyczne bajki, baśnie, opowiadania i wiersze.

Profilaktyka logopedyczna i zajęcia logopedyczne

Profilaktyka logopedyczna i zajęcia logopedyczne-Działania profilaktyczne wspomagające prawidłowy rozwój mowy oraz grupowe zajęcia logopedyczne-kształtujące prawidłowe oddychanie, połykanie przygotowujące aparat artykulacyjny do poprawnej wymowy, rozwijające zasób słownictwa.

Dramosensorki - rozwój świadomości ciała 

Dramosensorki - Zajęcia przyczyniają się do rozwoju świadomości własnego ciała, wspierają naukę swobodnej ekspresji emocjonalnej-przenosząc dzieci w świat wyobraźni pełnej namacalnych, różnorodnych bodźców. Podczas zadań teatralnych dzieci mają szansę odkrywać nowe faktury, dźwięki, zapachy.

Wprowadzenie do dziecięcej matematyki

Wprowadzenie do dziecięcej matematyki-zabawy stymulujące rozwój umysłowy dzieci, uczące podstaw liczenia, porównywania, dokładania, dopasowywania i klasyfikowania.

Zajęcia poznawcze i przyrodnicze

Zajęcia poznawcze i przyrodnicze eksperymentalne, podczas których dzieci obserwują zachodzące zmiany w przyrodzie i świecie. Doświadczają i uczestniczą np. w sadzeniu, podlewaniu roślin, oraz kosztują owoców wyhodowanych przez siebie roślin.

Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne-Zajęcia manualne – wszelkie działanie twórcze, tak bardzo ważne dla małych dzieci, bo angażuje prawą półkulę odpowiedzialną za kreatywność oraz emocje. Na tych zajęciach ćwiczymy koncentrację i sprawność dłoni i palców, czyli motorykę małą. Zajęcia manualne są bardzo dobrym sposobem na rozładowanie stresu i wyciszenie emocji.

Zajęcia językowe

Zajęcia językowe wzbogacające zasób słów dzieci poprzez codzienną naukę wierszyków, piosenek, rymowanek i wspólne rozmowy z rówieśnikami oraz dorosłymi. Zajęcia prowadzone są przez native speakera w małych grupach. Nauka podstaw języka poprzez zabawę, kształtująca postawę ciekawości świata oraz chęci zdobywania nowej wiedzy.

Uroczystości i wydarzenia

Uroczystości i wydarzenia-Tradycją już w naszym żłobku stało się uroczyste świętowanie urodzin każdego dziecka, ale też Dnia Dziecka oraz Mikołajek. Zawsze przed świętami Bożego Narodzenie zasiadamy do wspólnego "obiadu Wigilijnego" a przed Wielkanocą do uroczystego śniadania. Średnio dwa razy w roku, dzieci mogą wziąć udział w sesji zdjęciowej. Mamy też Bal Karnawałowy i Bal Wiosenny.